מיפוי ידע

מיפוי ידע

 

עם כל הלם דופק
נוגנים בי חיים
המיה מופלאה
בת אלף גוונים
הלב מתרונן
הומה בשמחה
אני חי
חי אני
חי

שוכרים חושי
זרימת ניגונים
ניצת פריחתם
ואין

הזמן קוצב מקצבו
חותם חותמו בחותם האתמול
חיים
רודפים ואובדים
אובדים ורודפים
מקצבם מטורף

עולים הריחות באפי
אורות וצללים
צבעים וצורות
מצרפים צרופים
ועורמים זכרונות
זה אני
חי את חיי
רגע ועוד רגע
יום אחר יום
בתרועת נצחון.

עם כל הלם דופק
עד אלם קול
כל עוד נשמה באפי
אשוב אקרא
אני חי
חי אני
חי

חיים צינס, מתוך: שם על גדת נהר צ'רמוש, יפה צינס, חיים צינס,ספרית פועלים, 1991