מחקרי מיפוי ידע
מ.מ.י.
עשרת הדיברות

משה בחר ביראה בעשרת הדיברות שנתן לו אלוהים

אנכי ה' אלוהיך
לא יהייה לך אלוהים אחרים
לא תשא את שם ה' אלוהיך לשווא
זכור את יום השבת לקדשו

כבד את אביך ואת אמך
לא תרצח
לא תנאף
לא תגנוב
לא תענה ברעך עד שקר
לא תחמוד בית רעך

בכל דור ודור חייב אדם לבחור בלא מורא בעשרת הדיברות שלו

דע
מי אתה
מאין באת
לאן אתה הולך
למי אתה נותן דין וחשבון
כי חייך קצרים

כבד את
קדושת החיים
כבוד האדם
החירות
השיוויון
והצדק

ומהן עשרת הדיברות שלך?

חיים צינס, ירושלים, 2016
מקור: ספר שמות, פרק כ', פסוקים ב-י"ג. 
תמונות רקע: ידיים מתפללות (פרט), אלברכט דירר, 1508, מוזיאון אלברטינה, וינה; האדם החושב (פרט), אוגוסט רודן, 1880.

לקבלת גרסת PDF איכותית אנא This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..