השאלה "מהי יהדות?" נמצאת במוקד השיח היהודי עכשווי. חשיבות הדיון נובעת מההשלכות שיש להגדרת המושג "יהדות" על עיצוב הזהות היהודית של מדינת ישראל. אנו חיים בעידן שבו יש פערים מהותיים באופן שבו קבוצות מרכזיות בעם היהודי מגדירות את זהותן היהודית. מהדיון הציבורי עולות מספר תשובות, המייצגות מודלים שונים של יהדות:
[1] יהדות היא דת 'א-היסטורית' – הדת היהודית; דגש על המהות הנצחית והמוחלטת.
[2] יהדות היא דת 'היסטורית' – הדת היהודית; דגש על הרבגוניות שעוצבה במהלך הדורות.
[3] יהדות היא עם – העם היהודי.
[4] יהדות היא תרבות – התרבות של העם היהודי.
[5] יהדות היא עם ותרבות – (1) העם היהודי, ו-(2) התרבות של העם היהודי [הדת היא חלק מהתרבות].
[6] יהדות היא עם ודת – (1) העם היהודי, ו-(2) הדת היהודית ['היסטורית' או 'א-היסטורית'].
[7] יהדות היא תרבות ודת – (1) התרבות של העם היהודי, ו-(2) הדת היהודית ['היסטורית' או 'א-היסטורית'].
[8] יהדות היא עם, תרבות, דת – (1) העם היהודי, (2) התרבות של העם היהודי, ו-(3) הדת היהודית ['היסטורית' או 'א-היסטורית'].
(רקע תיאורטי: חיים צינס, מפת ידע של היהדות: סוגיות, עקרונות, השלכות)