יהדות: מהות ותוכן
תודות
העיון בספר הוא חופשי לחלוטין בלא כל הגבלה ובלא תשלום. מסיבות טכניות אפשר לקבל את פרקים 12-3 בפניה אישית בלבד. הספר מוגן בזכויות יוצרים. אפשר לעיין בו, בלא תשלום, אבל אין לשכפל, לשמור, להדפיס ולהפיץ את הספר בלא קבלת הרשאה בכתב מהמחבר. אם תחליט לשמור את הספר, כולו או חלקו, במחשב שלך, או להדפיס אותו, אנא שלח תרומה בסך 100 ש"ח. התרומה תשמש לתחזוקת האתר ופיתוחו. לקבלת הרשאה לשימוש חינוכי, נא ליצור קשר עם המחבר. תודה.
הקדמה ומבוא  פרק 5: דת  פרק 10: ממעוף הציפור 
פרק 1: מהי יהדות  פרק 6: תרבות  פרק 11: משמעויות והשלכות 
פרק 2: מיהו יהודי,  תרשים 2.1  פרק 7: חברה פרק 12: סיכום 
פרק 3: ארון הידע היהודי  פרק 8: היסטוריה כל הספר בקובץ אחד 
פרק 4: יסודות  פרק 9: גיאוגרפיה 
הרצאות לשוחרי תרבות וידע, אנשי חינוך ואקדמיה
   
מהי יהדות - מיהו יהודי - מפת ידע של היהדות - 10 עמודי הידע האנושי
 
כסלו תשע"ב - דצמבר 2011
ץ
  כל הזכויות שמורות לד"ר חיים צינס, ירושלים 2011. חיים צינס, הגנה 26, ירושלים, 97852; טל. 02-5816705  
Copyright   Dr. Chaim Zins, Jerusalem, 2002-2009. All rights reserved. 
Chaim Zins, Knowledge Mapping Research, 26 Hahaganah St. Jerusalem, 97852 tel: 972-2-5816705 chaim.zins@gmail.com