Knowledge Mapping Research

במה אישית בנושאים חברתיים


מתווה הגז - יוני 2015

של מי הגז הנמצא במעמקי הים ובמעבה האדמה?

שלך, שלי, של כולנו

ושל הילדים שלך, שלי, של כולנו.

ושל של הנכדים שלך, שלי, של כולנו.

של מי הגז הנמצא במעמקי הים ובמעבה האדמה?

של החיילים המגינים עליו בגופם,

ושל אלה שעוד ייפלו על הגנתו, אולי.

ושל האזרחים שיפגעו,

כי תקציב הבטחון לא יגדל.

של מי הגז הנמצא במעמקי הים ובמעבה האדמה?

של החולים בבתי החולים,

ושל אלה שעוד ימותו

כי התור ארוך, והטיפולים יקרים.

ושל הזקנים שצריכים לבחור בין אוכל לתרופות.

ושל האזרחים שיפגעו,

כי תקציב הבריאות לא יגדל.

של מי הגז הנמצא במעמקי הים ובמעבה האדמה?

של הילדים הלומדים בכתות הדחוסות בבתי הספר,

ושל המחנכים וההורים החותרים למצויינות,

ולחינוך מדעי, ולשיעורי מוזיקה ואמנות,

ולתלמידים המתקשים במתמטיקה ואנגלית.

ושל האזרחים שיפגעו,

כי תקציב החינוך לא יגדל.

 של מי הגז הנמצא במעמקי הים ובמעבה האדמה?

של הילדים הרעבים, והוריהם העניים

שאין ידם משגת להתרומם.

ושל חסרי הבית,

ושל הצעירים שמתקשים לקנות דירה.

ושל האזרחים שיפגעו,

כי תקציב הרווחה לא יגדל.

של מי הגז הנמצא במעמקי הים ובמעבה האדמה?

של העובדים שיפוטרו,

ושל בעלי המפעלים שיסגרו,

בגלל המחיר המופקע של הגז.

של מי הגז הנמצא במעמקי הים ובמעבה האדמה?

שלך, שלי, ושל כולנו

שרוצים להנות מתרבות ואיכות חיים

בלי להתנצל, ובלי לבקש טובה מאף אחד.

זה לא שיר מחאה. זה מתווה של תקווה.

זו קריאה לצדק חברתי, לחברה שיוויונית,

לאחווה אנושית, ללקיחת אחריות,

ליצירת מדינה שטוב לחיות בה.   

ראשית, יש לעצור את האיוולת,

להגביל בחקיקה את המחיר המופרך שישלמו הצרכנים;

מחיר הגבוה במאות אחוזים מעלות ההפקה,

שנית, יש להעלות את המס על רווחי חברות הגז;

מס הנמוך בעשרות אחוזים מההגיון הכלכלי.

שלישית, יש להסדיר בחקיקה את מימון השקעות הפיתוח

והתחזוקה של כל המקורות הקיימים ואלה שיתגלו.

המימון יוגבל לישראלים בלבד, באמצעות מוסדות ישראלים, ובהם

קרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות השתלמות ודומיהן.

רביעית, יש להקצות לכל אחד מאזרחי המדינה מניית 'אזרח'.

אזרחי המדינה כולם יוכלו לרכוש אותה במחיר מיוחד,

ואלה שידם אינה משגת יקבלו מימון ביניים.

חמישית, חברות הגז הקיימות יוכלו להשתלב בהסדר החדש

או לקבל פיצוי הוגן ולפרוש ממנו.

שישית, התהליך יהייה שקוף, ונתון לביקורת המדינה.

זה לא שיר מחאה. זה מתווה של תקווה.

הגז הנמצא במעמקי הים ובמעבה האדמה

הוא שלך, שלי, של כולנו.

אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ חָנֵּנוּ וַעֲנֵנוּ כִּי אֵין בָּנוּ מַעֲשִׂים עֲשֵׂה עִמָּנוּ צְדָקָה וָחֶסֶד וְהוֹשִׁיעֵנוּ.