מיפוי ידע

מיפוי ידע

Select your language

English  china  france  israel  japan  nepal  poland  brazil  romania  serbia  spain

 English  china  france  israel  japan  nepal  poland  brazil  romania  serbia  spain

  ידע1. ידע 
1.1 תאוריה
תורת ההכרה | פילוסופיה של המדע
1.2 הקשר
היסטוריה של המדע | סוציולוגיה של הידע 
1.3 מתודולוגיה
מתודולוגיה של המדע
1.4 תיווך ידע
מדעי המידע | מוזאולוגיה | 
סיינטומטריקס
פירוט...


 10pk 2 image 2. על-טבעיות 

2.1 תאוריה
מדעי הדתותפילוסופיה של הדתסוציולוגיה של הדתאנתרופולוגיה של הדת / פסיכולוגיה של הדת / היסטוריה של הדתות / דת השוואתיתתאולוגיה 
2.2 מיסטיקה
לימודי מיסטיקה ורוחניות


מדעי הדתותפילוסופיה של הדתסוציולוגיה של הדתאנתרופולוגיה של הדת / פסיכולוגיה של הדת / היסטוריה של הדתות / דת השוואתיתתאולוגיה 
2.2 מיסטיקה
לימודי מיסטיקה ורוחניות
2.3 דתות
2.3.1 דתות אברהמיות
יהדות | נצרותאסלאם 
2.3.2 דתות הודיות (דְהַרמיות)
הינדואיזם | בודהיזםג'ייניזםסיקיזם
2.3.3 דתות מזרח אסיה
קונפוציאניזם | טאואיזם | שינטו
2.3.4 דתות אירניות 
זורואסטריות
2.3.5 דתות אתניות
הדת הסינית העממיתשמאניזם קוראני | וודו | דת בנטו 
2.3.6 דתות חדשות 
הדת הבהאית  | סיינטולוגיה | קאו דאי
2.3.7 דתות עתיקות
דתות פרהיסטוריותדתות מסופוטמיה | דת מצרים העתיקה | דת יוון העתיקה | דת המאיה | דת האצטקים | דת האינקה
פירוט...  ידע 1. ידע

 1.1 תאוריה
       הבסיס הפילוסופי של הידע
 

  • תורת ההכרה (פילוסופיה של הידע, 
    אפיסטמולוגיה))
(W) (EW)
    מהות וגבולות הידע

   פילוסופיה של המדע (W) (EW)
    מהות ויסודות המדע

 1.2 הקשר
       מקום וזמן של יצירה ושימוש בידע
 

  
 היסטוריה של המדע (W) (EW)
    התפתחות המדע לדורותיו

   סוציולוגיה של הידע (W) (EW)
    ההיבטים החברתיים של הידע האנושי

 1.3 מתודולוגיה
       שיטות המחקר המדעי

   מתודולוגיה של המדע (W) (EW)
    שיטות המחקר המדעי

 1.4 תיווך ידע
       הפצת ידע מהמקור למשתמש

   מדעי המידע (W) (EW)
    תיווך הידע מהמקור למשתמש

   פילוסופיה של מדעי המידע (W) (EW)
       היבטים פילוסופיים של תיווך ידע

 
מוזאולוגיה (W) (EW)
    חקר מוזיאונים והנגשת ידע


   סיינטומטריקס (W) (EW)
    חקר ספרות מדעית באמצעות מחקר כמותי  


 10pk 2 image 2. על-טבעיות 

 2.1 תאוריה
       מטא-ידע של חקר העל-טבעיות

  • 
מדעי הדתות (W) (EW)
    חקר אקדמי של דתות ודתיות
 
   
פילוסופיה של הדת (W) (EW)
      חקר המושגים והרעיונות בבסיס דת ודתיות

   סוציולוגיה של הדת (W) (EW)
      חקר ההיבטים החברתיים של הדתות 

   אנתרופולוגיה של הדת (W) (EW)
      חקר הפן התרבותי אנושי של הדתות  

   פסיכולוגיה של הדת (W) (EW)
      חקר הפן הפסיכולוגי של דתות ודתיות

   היסטוריה של הדתות (W) (EW)
      חקר תולדות הדתות 

   דת השוואתית (W) (EW)
      חקר השוואתי של עקונות ומנהגים דתיים 

  תאולוגיה (W) (EW)
    חקר דתות במבט דתי-אמוני
    (ע"ע הדתות השונות בקט. 2.3)

 2.2 מיסטיקה (W) (EW)
       ידע אקדמי | ידע אמוני ומעשי
 

  • לימודי מיסטיקה ורוחניות
    חקר תופעות שמעבר לעולם החושי

 2.3 דתות (W) (EW)
       ידע אקדמי לצד ידע תאולוגי-דתי

  2.3.1 דתות אברהמיות (W) (EW)
           דתות המזוהות עם אלוהי אברהם

    יהדות (W) (EW)

    נצרות (W(EW)

   • אסלאם (W(EW)

  2.3.2 דתות הודיות (דְהַרמיות)(W(EW)
           דתות שמקורן בתת-היבשת ההודית

    הינדואיזם (W(EW)

   
 בודהיזם (W(EW)

    ג'ייניזם (W(EW)


    סיקיזם (W(EW)

  2.3.3 דתות מזרח אסיה
           דתות שמקורן במזרח אסיה

   • 
קונפוציאניזם (W(EW)


   • 
טאואיזם (W(EW)


   • 
שינטו (W(EW)

  2.3.4 דתות אירניות 
           דתות שמקורן באירן

   • 
זורואסטריות (W(EW)

  2.3.5 דתות אתניות
           דתות המשותפות לקבוצות אתניות 

   • 
הדת הסינית העממית (W(EW)


   • 
שמאניזם קוראני (EW)


   • 
וודו (W(EW)


   • 
דת בנטו (EW)

  2.3.6 דתות חדשות (W) (EW)
           דתות, קבוצות רוחניות וכתות חדשות 

   • 
הדת הבהאית (W(EW)

   סיינטולוגיה
 (W) (EW)


   • 
קאו דאי (W(EW)

  2.3.7 דתות עתיקות
           דתות קדומות שחלפו מהעולם

   • 
דתות פרהיסטוריות 
(EW)

   • 
דתות מסופוטמיה (W(EW)


   • 
דת מצרים העתיקה (EW)


   • 
דת יוון העתיקה (W(EW)


   • 
דת המאיה (W(EW)

   • דת האצטקים (W(EW)

   • דת האינקה (W(EW)