מיפוי ידע

מיפוי ידע

עשרת עמודי הידע
מפה שיטתית של הידע האנושי