מיפוי ידע

מיפוי ידע

עשרת הדיברות ההומניסטיים

הדיברות ההומניסטיים

הומניזם הוא השקפת עולם פילוסופית המדגישה את חשיבות האדם כגורם מהותי בעיצוב המציאות האנושית והחברתית, בהתמודדות עם אתגרים קיומיים ובהבנת העולם. ♦ עשרת הדיברות ההומניסטיים מבטאים השקפת עולם הומניסטית; לפיה כל אדם הוא ישות עצמית (אוטונומית) בעלת רצון חופשי וערך אין סופי, חייו והתפתחותו הם תכלית קיומו. ♦ אוטונומיה מוסרית. כל אדם חייב לבחור, בלא מורא ובאופן ביקורתי, בעשרת הדיברות שלו.     


תגובות: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) | אתר.

עטיפת הספר "עשרת הדיברות".
מחיר מומלץ: 50 ש"ח. 
הזמנת הספר: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) | אתר.

צילום: מריאנו (2005), ציורי ידיים במערת הידיים, ריו פינטוראס, ארגנטינה (פרט), CC BY-SA 2.0. 
(Photograph by Dainis Mariano).