מיפוי ידע

מיפוי ידע

Select your language

עץ הדעת

10pk 4 image 4. כדור הארץ והחלל 
4.1 תיאוריה
קוסמולוגיה
4.2 החלל
אסטרונומיה
4.3 כדור הארץ
4.3.1 פני השטח והחומר
גאוגרפיה פיזית | גאולוגיה | מדעי הקרקע
4.3.2 יחסי גומלין
חקלאות (אדמה) | מדעי הסביבה | ניהול מצבי חירום


 4.1 תיאוריה
  חקר טבע ומקור היקום הפיזי

   
קוסמולוגיה (W) (EW)
    חקר מדעי של טבע ומקור היקום

  תאוריה (מטא-ידע של קוסמולוגיה)

     • היסטוריה של קוסמולוגיה (W) (EW)
       היסטוריה של התחום

  תחומים

     קוסמולוגיה תיאורטית
       תיאוריות ומודלים קוסמולוגיים

     • קוסמולוגיה תצפיתנית

       קוסמולוגיה מבוססת תצפיות וניסוים

 4.2 החלל (W(EW)
    חקר החלל החיצון

   אסטרונומיה (W(EW)
    חקר החלל החיצון

   תאוריה (מטא-ידע של אסטרונומיה)

     • פילוסופיה של האסטרונומיה (W) (EW)

     • היסטוריה של האסטרונומיה (W) (EW) 
        היסטוריה של התחום


   תחומים

    tally2מדעים

     אסטרופיזיקה (W) (EW)
        חקר תכונות ומבנה היקום
        (יישום מדעי הפיזיקה בחקר היקום)

      אסטרופיזיקה תאורטית (W) (EW)
           תאוריות ומודלים         
           חלק מאסטרונומיה תאורטית (W) (EW)

       קוסמולוגיה פיזית (W) (EW)


      אסטרופיזיקה תצפיתית (W) (EW)

      אסטרופיזיקה חישובית (W) (EW)
        יישום מחשוב באסטרופיזיקה

       אסטרופיזיקה חלקיקית (W) (EW)

   tally2אוביקטים ותופעות

     • אסטרונומיה חוץ-גלקטית (W) (EW)
        חקר היקום שמעבר לגלקסיית שביל החלב

     • אסטרונומיה גלקטית (W) (EW)
        חקר גלקסיית שביל החלב (W) (EW)

     • אסטרונומיה גלקטית (W) (EW)

     • אסטרונומיה גלקטית (W) (EW)


   tally2מתודולוגיה


     אסטרונומיה תאורטית (W) (EW)

     אסטרונומיה תצפיתית (EW)
         אסטרונומיה המבוססת על תצפיות וניסויים

  רדיו אסטרונומיה (W) (EW)
           שימוש בגלי רדיו למחקר אסטרונומי

       קרינה אינפרא אדומה (EW)
       שימוש בקרינה אינפרא אדומה למחקר אסטרונומי


       אסטרונומיה אופטית (EW)

       ה (W) (EW)
       


       ה (W) (EW)
       


      אסטרונומיה חישובית (W) (EW)

      אסטרומטריה (W) (EW)
          מדידת מיקום ותנועות כוכבים
     
   
 4.3 כדור הארץ (W(EW)
   חקר כדור הארץ

  4.3.1 פני השטח והחומר
   חקר פני השטח של כדור הארץ

  • 
גאוגרפיה פיזית (W(EW)

     חקר ההיבטים הפיזיים של פני השטח

   תאוריה (מטא-ידע של גאוגרפיה)

     • פילוסופיה של הגאוגרפיה (W) (EW)

     • היסטוריה של הגאוגרפיה (W) (EW)

   תחומים

     • מדעי האטמוספירה (W(EW)
        האטמוספירה של כדור הארץ
        (גזים המקיפים את כדור הארץ)

      מטאורולוגיה (W(EW)

      קלימטולוגיה (W(EW)

     גאומורפולוגיה (W(EW)
      חקר עיצוב פני כדור הארץ

    הידרולוגיה (W(EW)
        חקר המים 


     אוקיינוגרפיה (W(EW)
       חקר אוקיינוסים 


     גלציולוגיה (W) (EW)
       חקר קרחונים וקרח

      פדולוגיה (ע"ע מדעי הקרקע) 


     ביוגאוגרפיה (W(EW)
       חקר הפיזור הגאוגרפי של החי והצומח

   • 
גאולוגיה (W(EW)
     חקר כדור הארץ המוצק

   תאוריה (מטא-ידע של גאולוגיה)

   תחומים


      גאופיזיקה (W) (EW)
         פיזיקה של כדור הארץ

    מדעי הקרקע (W(EW)

    אדפולוגיה (W(EW)
      חקר יחסי גומלין בין קרקעות וצמחים 

     
פדולוגיה (W(EW)
       חקר היווצרות והתפתחות קרקעות

  4.3.2 יחסי גומלין
   חקר היחסים בין האדם לכדור הארץ

   
חקלאות (ע"ע ק. 5.2)

     חקר עבודת האדמה
     וחקר החי והצומח (ע"ע חקלאות, ק. 5.2)

  מדעי הסביבה (W(EW)

   ניהול מצבי חירום (EW)


עמוד כדור הארץ והחלל

עמוד כדור הארץ והחלל
 חוקר את כדור הארץ ואת החלל החיצון.

4.1 

קוסמולוגיה הוא חקר מהות והתפתחות היקום. זהו אחד הנושאים, שתמיד אתגרו את הסקרנות האנושית. ראשיתו של התחום הוא באמונות מיתולוגיות ודתיות בנות אלפי שנים (לדוגמא, האמונה המקראית של בריאת העולם ע"י אלוהים); המשכו - בהגות פילוסופית, ושיאו - בתאוריות מדעיות, המבוססות על תצפיות ומחקרים מדעיים. "קוסמולוגיה" הוא שם כללי, המאגד שלושה תחומים עצמאיים: קוסמולוגיה פילוסופית, קוסמולוגיה מדעית וקוסמולוגיה דתית. לשלושת התחומים יש קשר תימטי משותף, ולכן הם מיוצגים בקטגוריה 4.1 תחת שם המטרייה "קוסמולוגיה" עם הפניות למיקומם הרלבנטי בעץ הדעת. קוסמולוגיה פילוסופית (מוכרת גם בשם 'פילוסופיה של הקוסמולוגיה') ממוקמת בקטגוריה 4.1. היא עוסקת בחקר ההיבטים הפילוסופיים של המחקר הקוסמולוגי. קוסמולוגיה מדעית (המוכרת גם בשם 'קוסמולוגיה פיזיקלית') היא תת-תחום של אסטרופיזיקה. קוסמולוגיה דתית עוסקת בחקר מהות והתפתחות היקום בהקשרים הדתיים ומיתולוגיים. הקוסמולוגיות הדתיות אוגדו כאן לתחום ידע מובחן בשם 'קוסמולוגיה דתית השוואתית'    כתחום ידע היא חלק מהתחום 'דת השוואתית'  (ק.2.1); אפשר למצוא אותן גם במסגרת הדתות הרלבנטיות השונות (ק.2.3).   

4.2

אסטרונומיה הוא שם כללי למדעים המתמקדים בחקר החלל החיצון; החלל החיצון הוא היקום הפיזי שמעבר לאטמוספירה של כדור הארץ. חקר החלל נמצא בחזית המחקר המדעי והוא מזמן לנו תגליות מדעיות פורצות דרך. תחומים חדשים נוצרים ותחומים מבוססים משתנים כל הזמן. ולכן, אין אחידות בשמות התחומים, בהגדרות התחומים ותת-התחומים, אין מבנה מוסכם ואחיד ויש גישות שונות למיון תת-התחומים של אסטרונומיה.

מינוח. כאמור אין אחידות במינוח. לדוגמא, יש הרואים ב"אסטרונומיה" ו"אסטרופיזיקה" שמות נרדפים לאותו תחום; ויש הרואים באסטרופיזיקה ענף של אסטרונומיה, לצד אסטרוכימיה, אסטרוביולוגיה ועוד. גם המונח "קוסמולוגיה" עלול לבלבל. יש הרואים בקוסמולוגיה תת-תחום של אסטרופיזיקה. במודל עץ הדעת, אסטרופיזיקה היא תת-תחום של אסטרונומיה, וקוסמולוגיה היא תחום עצמאי (ראה ק.4.1)
 
מבנה התחום. יש גישות שונות להבניית אסטרונומיה. מסקירת תת-התחומים המופיעים בספרות המדעית והאקדמית, במקורות מידע ובאתרי אוניברסיטאות ומכוני מחקר אפשר לזהות שתי גישות עקרוניות להבניית התחום; בקליפת אגוז - מה נחקר ואיך נחקר. הגישה הראשונה מבוססת על ארגון התופעות הנחקרות; לדוגמא: אסטרופיזיקה, אסטרוביולוגיה, אסטרונומיה גלקטית. הגישה השניה מבוססת  על גישות בחקר התחום; לדוגמא: אסטרונומיה תאורטית, אסטרונומיה תצפיתית ואסטרונומיה חישובית. בהתאם תת-התחומים של אסטרונומיה קובצו לשתי קבוצות עיקריות: (1) תופעות אסטרונומיות ו-(2) גישות מחקר 

4.3.2

חקלאות היא חקר עיבוד האדמה, החי והצומח. חקלאות הקרקע מיוצגת בקט. 4.3.2. חקלאות החי והצומח מיוצגת בקט. 5.2. שני הענפים אוחדו ומוצגים בקט. 5.2.