מיפוי ידע

מיפוי ידע

Select your language

אלגוריות של המדעים והאמנויות
אלגוריות של המדעים והאמנויות

10 עמודי הידע האנושי: אלגוריות של האמנויות והמדעים, חיים צינס, 2016. התמונה מייצגת את הידע האנושי. הידע האנושי מורכב מ-10 חלקים עיקריים (עמודים; באנגלית pillars) הכוללים את כל התחומים המרכיבים את המורשת התרבותית והמדעית שלנו.

10 העמודים הם (משמאל לימין): ידע | על-טבעיות | חומר ואנרגיה | כדור הארץ והחלל | עולם החי | גוף ונפש | חברה | מחשבה ואמנות | טכנולוגיה | היסטוריה.

התמונה מורכבת מארבע אלגוריות (יצירות בעלות משמעויות סמליות) של ג'ראר דה לארס (Gerard de Lairesse), מאוסף המוזיאון רייקסמוזיאום (אמסטרדם, הולנד). 

להזמנת תמונה באיכות הדפסה