מיפוי ידע

מיפוי ידע

Select your language

מבוא

השימוש באתר ובכל הפרוייקטים המתארחים בכתובת הדומיין www.success.co.il כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. התקנון מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

האתר פתוח ונגיש באופן חופשי ובלי תשלום לכל משתמשי האינטרנט. 

אחריות מוגבלת. האתר כולל פרוייקטים מדעיים ומידעניים בתחומי ידע מגוונים, לצד פרוייקטים יצרתיים ואמנותיים. הפרוייקטים המדעיים והמידעניים מבוססים על מחקר מדעי ומידעני, ולמיטב ידיעתנו, התכנים והמידע באתר הם אמינים. עם זאת, משתמשים המבקשים ליישם את התכנים לצרכים מעשיים חייבים להתייעץ עם מומחים בתחומים הרלבנטיים. הפרוייקטים היצירתיים/אמנותיים הם בבחינת חופש הדיבור, שהם מחרויות היסוד במדינה דמוקרטית. 

באתר יש קישורים לאתרי אינטרנט חצוניים. הנהלת האתר אינה מגבה ואינה אחראית לאמיתות התכנים ולחוקיותם. כך גם לגבי התכנים המועלים לאתר ע"י המשתמשים. האחריות המקצועית, המוסרית והמשפטית חלה באופן בלעדי על יוצרי התכנים.

זכויות יוצרים

התכנים באתר - ובכלל זה כל התכנים של הפרוייקטים המדעיים, המידעניים, האמנותיים והחברתיים, המבניות של המפה, המינוח, העיצובים הגרפיים, הכותרות וכו' - מוגנים בזכויות יוצרים. © כל הזכויות שמורות לחיים צינס. האתר אינו בחזקת הציבור (public domain). אין להעתיק ולשמור את התכנים, לערוך ולשנות אותם, לתרגם אותם לשפות אחרות, להציג אותם, ו/או להשתמש בהם במערכות מידע, ללא הסכמה בכתב מחיים צינס.

שימוש חינוכי/אקדמי/מידעני. כדי להסיר ספק, הנהלת האתר מאפשרת להשתמש בתכנים לצרכים חינוכיים, אקדמיים ואינפורמטיביים באופן מוגבל, מבלי לוותר על זכויות היוצרים, ובתנאי שהשימוש נעשה בהתאם להוראות החוק הישראלי, הוא מוגבל, לא מסחרי, ללא עריכה ושינוי המקור, תוך ציון המקור ומתן קרדיט ליוצרים, ומבלי להפר זכויות יוצרים. חשוב להדגיש: האישור להשתמש בתכנים הוא חד פעמי ונקודתי ואינו מהווה וויתור על זכויות היוצרים. כדי להמנע מהפרה אפשרית של זכויות היוצרים מומלץ לבקש הסכמה בכתב מחיים צינס.

תמונות, צילומים, קטעי וידאו, קטעי קול וטקסטים מוגנים בזכויות יוצרים ע"י הבעלים, כפי שמצויין באתר ו/או במקורות שמהם נלקחו. למיטב ידיעתנו כל התמונות, הצילומים, קטעי הוידאו, הקול והטקסטים הכלולים באתר הם ברשות הרבים (public domain), מוצגים בהרשאה של רשיון קריאטיב קומון (Creative Common license), ו/או בעלי זכויות היוצרים נתנו לנו, באופן ישיר או עקיף, רשות להשתמש בהם. עם זאת, משתמשים המבקשים להשתמש בחומרים חייבים לברר את הנושא עם בעלי זכויות היוצרים הרלבנטים. 

בירור. הנהלת האתר עושה ככל יכולתה שלא להפר זכויות יוצרים. אם יש לך הערה, השגה ו/או תביעה לגבי זכויות היוצרים של תמונות ותכנים מסויימים, אנא This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ונברר את הנושא. אנחנו מגיבים לכל פנייה, ואם לא קיבלת תגובה לפנייתך, אנא פנה שנית באמצעות הדואר האלקטרוני והטלפון.

תגובות והערות משתמשים. משתמשים מקבלים קרדיט אקדמי מלא על תגובות והערות שלהם באתר. לתשומת לבך, כשאתה מגיב באתר, אתה נותן לנו רשות לפרסם את תגובתך באופן חופשי במהדורות ויישומים עתידיים של האתר ובפרוייקטים ומוצרים נלווים שלו, בלא צורך בקבלת רשות נוספת ובלא תנאים ומגבלות משפטיות. אם יש לך תנאים והשגות, אנא דאג לקבל הסכמה בכתב מראש לפני הפרסום מד"ר חיים צינס.

פרטיות

כדי לשלוח הודעות ותגובות ולהשתתף באופן פעיל בדיונים עליך להרשם ולספק לנו מידע אישי. בנוסף, במהלך השימוש באינטרנט גורמים שונים אוספים עליך מידע, עוקבים אחריך ומנטרים את פעילותך, באופן ישיר או עקיף, בידיעתך ושלא בידיעתך. מנהלת האתר לא יכולה להיות אחראית, מבחינה משפטית ו/או מוסרית, על השימוש שנעשה באתר האינטרנט ובפרוייקטים השונים שלנו, כדי לאסוף עליך מידע ולעקוב אחריך, על ידי גורמים שונים, בידיעתנו או שלא בידיעתנו, בהסכמתנו או בניגוד לרצוננו. ולכן, אנחנו מייעצים למשתמשים להיות מודעים לאפשרות שיתכן והפרטים האישיים שלהם נאספים וישמשו למטרות שונות. 

מנהלת האתר פועלת בהתאם להוראות החוק הישראלי. כמו כן, אנחנו פועלים בהתאם לכללי האתיקה המקצועית וההגינות האנושית. אנחנו מייעצים למשתמשים, המבקשים לשמור על פרטיותם להשתמש בתוכנות ויישומים המיועדים להגן על פרטיות המשתמש. אנחנו לא חוסמים תוכנות ויישומים אלה.

בנוסף, משתמשים המבקשים להגיב ולהשתתף בדיונים מבלי להרשם לאתר, ו/או באופן אנונימי, מוזמנים This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

התנהגות משתמשים

המשתמשים מוזמנים להשתתף בפעילות האתר ולתרום תכנים בכפוף לתנאים הבאים:

אחריות. את/ה נושא/ת באחריות מוסרית וחוקית מלאה לתכנים שלך.
כבוד הדדי. את/ה חייב/ת להתבטא באופן לא פוגעני ומעליב ולתרום לאווירה תרבותית וסובלנית.
חוקיות. את/ה חייב להתנהג באופן חוקי, מבלי להפר זכויות יוצרים של אחרים, ומבלי לעבור על החוק.
גרימת נזק לאתר. חל איסור לפגוע בפעילותו התקינה של האתר.

אנא, היו מודעים לעובדה, שאתם - ורק אתם - נושאים באחריות מלאה לתכנים שלכם, ולהשלכות המשפטיות האפשריות שלהם, ולהשלכות המוסריות והאנושיות שלהם.

הנהלת האתר שומרת על הזכות לערוך את התכנים ו/או למחוק תכנים לא ראויים, לא אמינים, לא חוקיים, פוגעניים, לפי שיקול דעתנו.

משתמשים המגלים תכנים לא ראוים, לא חוקיים, פוגעניים, ו/או מפרים זכויות יוצרים של אחרים, מוזמנים This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ואנחנו נברר את העניין.

הערה

אנחנו שומרים על הזכות לעדכן את תנאי השימוש. באחריותך לבדוק את התנאים ולפעול בהתאם.

על הסכם זה, כמו גם על הוראות כל התקנונים ותנאי השימוש האחרים המופיעים באתר, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.