מיפוי ידע

מיפוי ידע

Select your language

עץ הדעת

10pk 5 image 5. עולם החי 

5.1 תאוריה

פילוסופיה של הביולוגיה | ביואתיקה
5.2 מדעי יסוד
ביולוגיהחקלאות (החי והצומח) 
5.3 בריאות ורווחת חיים
רפואה וטרינרית


 5.1 תאוריה

   
פילוסופיה של הביולוגיה (EW)
     ההיבטים הפילוסופיים של החיים 

   
ביואתיקה (W*(EW)
    ההיבטים האתיים של ביולוגיה ורפואה

 5.2 מדעי יסוד

   ביולוגיה (W(EW)

  תאוריה (מטא-ידע של מדעי הביולוגיה)

   • פילוסופיה של הביולוגיה (ע"ע קט. 5.1)
        ההיבטים הפילוסופיים של מדעי הביולוגיה

      היסטוריה של הביולוגיה (W) (EW)
        תולדות מדעי הביולוגיה

  תחומי הביולוגיה 
     מדעי הביולוגיה

      אנטומיה (W) (EW)
         צורה ומבנה גוף האדם

     תאוריה

     
פילוסופיה של אנטומיה
           היבטים פילוסופיים ואתיים 

      • היסטוריה של אנטומיה
      —
 
      אסטרוביולוגיה (W) (EW)
       

      ביוכימיה (W) (EW)
        תהליכים כימיים בחי

      ביופיזיקה (W) (EW)
        תהליכים פיזיקליים בחי

       ביומכניקה (W) (EW)
           התכונות המכניות של אורגניזמים

      ביוגיאוגרפיה (W) (EW)
   פיזור גיאוגרפי של מינים ביולוגיים

      ביואינפורמטיקה (W) (EW)
         מחשוב במערכות ביולוגיות 

      ביוסטטיסטיקה (W) (EW)

      ביוטכנולוגיה (W) (EW)

      בוטניקה (W) (EW)
         מדעי הצמח
         

      ביולוגיה של התא (W) (EW)
         (ציטולוגיה). מדעי התא

      שימור ביולוגי (W) EW)
         שימור המגוון הביולוגי של כדור הארץ

      ביולוגיה התפתחותית (W) EW)
         התפתחות וגדילה של ייצורים חיים
         (ראה גם ביולוגיה אבולוציונית)

        אמבריולוגיה (W) (EW)
            התפתחות העובר

        ביולוגיה התפתחותית מולקולרית (EW)
            (גם ע"ע ביולוגיה אבולוציונית)
            הבנת התפתחות באמצעות אבולוציה

      ביולוגיה אבולוציונית (W) (EW)
         מוצא והתפתחות מגוון החיים 

        ביולוגיה התפתחותית אבולוציונית (EW)
            (ראה גם ביולוגיה התפתחותית)
            הבנת אבולוציה באמצעות תהליכי התפתחות


      גנטיקה (W) EW)

      היסטולוגיה (W) EW)

      במי (W) EW)


      מיקרוביולוגיה (W) EW)
         אורגניזמים מיקרוסקופיים

        מיקרובילוגיה של התא (W) (EW)
            תאים מיקרוביאליים (אורגניזמים מיקרוסקופיים)


   חקלאות [החי והצומח] (W(EW)
    חקר עיבוד החי והצומח

  tally1תאוריה 

  • פילוסופיה של החקלאות (EW)
       ההיבטים הפילוסופיים של חקלאות

     היסטוריה של החקלאות (EW)
       תולדות החקלאות

  tally1תחומי חקלאות
     מדעי החקלאות

    • אגרונומיה (W(EW)
       תורת החקלאות 

 5.3 בריאות (W) (EWורווחת חיים

   
רפואה וטרינרית (W(EW)
    רפואת בעלי חיים

  תאוריה

    • פילוסופיה של רפואה וטרינרית
       
 (כולל אתיקה ברפואה וטרינרית (EW))
        הבסיס הפילוסופי ושיקוליים מוסריים

    • היסטוריה של רפואה וטרינרית
 

  התמחויות

    • הרדמה וטיפול בכאב (EW)

    • הר


עמוד עולם החי

עמוד עולם החי