מיפוי ידע

מיפוי ידע

Select your language

עץ הדעת

 1. ידע 
1.1 תאוריה
תורת ההכרה | פילוסופיה של המדע
1.2 הקשר
היסטוריה של המדע | סוציולוגיה של הידע 
1.3 מתודולוגיה
מתודולוגיה של המדע
1.4 תיווך ידע
מדעי המידע | מוזאולוגיה | 
סיינטומטריקס


1.1 תאוריה
   הבסיס הפילוסופי של הידע
 

  • תורת ההכרה (פילוסופיה של הידע, 
    אפיסטמולוגיה))
(W) (EW)
    מהות וגבולות הידע

   פילוסופיה של המדע (W) (EW)
    מהות ויסודות המדע

1.2 הקשר
   מקום וזמן של יצירה ושימוש בידע
 

  
 היסטוריה של המדע (W) (EW)
    התפתחות המדע לדורותיו

   סוציולוגיה של הידע (W) (EW)
    ההיבטים החברתיים של הידע האנושי

1.3 מתודולוגיה
       שיטות המחקר המדעי

   מתודולוגיה של המדע (W) (EW)
    שיטות המחקר המדעי

1.4 תיווך ידע
     הנגשה והפצת ידע

   מדעי המידע (W) (EW)
    תיווך הידע מהמקור למשתמש

   פילוסופיה של מדעי המידע (W) (EW)
       היבטים פילוסופיים של תיווך ידע

 
מוזאולוגיה (W) (EW)
    חקר מוזיאונים והנגשת ידע


   סיינטומטריקס (W) (EW)
    חקר ספרות מדעית באמצעות מחקר כמותי


עמוד הידע

עמוד הידע עוסק בחקר יסודות הידע האנושי. אלו הם ההיבטים הפילוסופיים, הסוציולוגיים, ההיסטוריים, המתודולוגיים והמתווכים של הידע. 
עמוד הידע לומד את יסודות הידע האנושי. אלו הם ההיבטים הפילוסופיים, הסוציולוגיים, ההיסטוריים, המתודולוגיים והמתווכים של הידע.

מטא-ידע. עמוד הידע הוא המטא-ידע (ידע על ידע) של הידע האנושי. הוא כולל תחומים המתמקדים בידע אנושי כשלעצמו.

יֶדַע. בהתאם להגדרה הקלאסית של "ידע", שהוצגה על ידי אפלטון בדיאלוג תאיטטוס, ידע הוא אמונה אמיתית מוצדקת באנגלית a justified true belief). הספרות הפילוסופית עסקה בהרחבה בהגדרה זו והיא מקובלת על המומחים בתחום. הידע מתממש כמחשבה במוחו של האדם היודע או כהצהרות מתועדות, כתובות או מוקלטות, במסמכים אמיתיים. עץ הדעת ממיין ידע מתועד.