מיפוי ידע

מיפוי ידע

Select your language

עץ הדעת

10pk 8 image 8. מחשבה ואומנות 

 8.1 מחשבה
8.1.1 תבונה
פילוסופיה
8.1.2 ייצוג
פילוסופיה של הלשון
8.1.3 יחסים
לוגיקה | מתמטיקה | סטטיסטיקהמדע הנתונים
 8.2 ספרות
8.2.1 תאוריה
תורת הספרות
8.2.2 יצירות
ספרותסיפורת / שירה / דרמה / פולקלור / מסה
8.3 אמנויות 
8.3.1 תאוריה
פילוסופיה של האמנות | תולדות האמנות 
8.3.2 צורות
מוזיקה | מחול | תיאטרון | אופרהבידור | ציור | רישוםפיסול | צילום | קולנוע | אומנות דיגיטלית | אדריכלותאמנות מושגית 
8.3.3 נושאים
אמנות אפריקאית


8.1 מחשבה (W) (EW)

  8.1.1 תבונה (EW) 

    
פילוסופיה (W) (EW)
     חקר תבוני של החיים והידע האנושי 

  תאוריה

    • מטאפילוסופיה (W) (EW)
        פילוסופיה של הפילוסופיה

     • היסטוריה של הפילוסופיה
        (ראה פירוט לפי תקופות) 
 

   tally1תחומי ליבה


    • אסתטיקה (ע"ע ק. 8.3.1) (W) (EW)
        פילוסופיה של האמנות / חקר היופי


    • אתיקה (תורת המוסר) (W) (EW)
    המוסר / עקרונות ההתנהגות הראויה

    • תורת ההכרה (אפיסטמולוגיה
       (פילוסופיה של הידע))
       (ע"ע ק. 1.1) (W) (EW)


    תורת ההיגיון (לוגיקה) (ע"ע ק. 8.1.3) (W) (EW)
       חקר הסקת מסקנות (חשיבה) וכשליה 

    • מטאפיזיקה (W) (EW)
       חקר הדברים שמעבר לעולם הגשמי 

     • אונטולוגיה (W) (EW)
          חקר היש 

    • פילוסופיה של הנפש (W) (EW)
        חקר הנפש, התודעה ויחסי גוף ונפש 

    •
פילוסופיה של המידע (EW)

   tally1תקופות (פילוסופיה מערבית)

    tally2העת העתיקה

      •• פילוסופיה יוונית (W) (EW)

       • פילוסופיית קדם-סוקרטית (W) (EW)

       • פילוסופיה יוונית קלסית:
            סוקרטס (W) (EW) |
            אפלטון (W) (EW) |
            אריסטו (W) (EW)

       • פילוסופיה הלניסטית (W) (EW)
            פילוסופיה יוונית ורומית

    tally2ימי הביניים


    •• פילוסופיית ימי הביניים (W) (EW)

       • ימיי הביניים המוקדמים

       ימיי הביניים המאוחרים

    tally2העידן המודרני
 (העת החדשה)

    •• פילוסופיה מודרנית (EW)

    tally2העידן העכשווי
        המאה ה-20 וה-21

    •
• פילוסופיה בת זמננו (EW)


       פילוסופיה אנליטית (W) (EW)

       פילוסופיה קונטיננטלית (W) (EW)

  8.1.2 ייצוג

    
פילוסופיה של הלשון (W) (EW)

  8.1.3 יחסים

    לוגיקה (W) (EW)
     חקר החשיבה וכשליה 

    מתמטיקה (W) (EW)

 
   סטטיסטיקה (W) (EW)

   
 מדע הנתונים
 (W) (EW)

 8.2 ספרות

  8.2.1 תאוריה

    תורת הספרות (W) (EW)

  8.2.2 יצירות

    ספרות (W) (EW)

 
   סיפורת (פרוזה) (W) (EW)

 
     שירה (W) (EW)

 
    דרמה (W) (EW)

    פולקלור (W) (EW)

     מסה (W) (EW

 8.3 אמנויות (W) (EW)

  8.3.1 תאוריה

    פילוסופיה של האמנות (W) (EW)

    
תולדות האמנות (W) (EW)

  8.3.2 צורות

    מוזיקה (W) (EW)

    מחול
 (W) (EW)


    
תיאטרון (W) (EW)


    
אופרה (W) (EW)


    
בידור (W) (EW)


    
ציור (W) (EW)


    
רישום (W) (EW)


    
פיסול (W) (EW)


    
צילום (W) (EW)


    
קולנוע (W) (EW)


    
אומנות דיגיטלית (W) (EW)


    
אדריכלות (W) (EW)


    
אמנות מושגית (W) (EW)

  8.3.3 נושאים

    אמנות אפריקאית (W) (EW)


עמוד המחשבה והאמנות

8.1.1

פילוסופיה היא תחום ידע אקדמי העוסק בחקר התבונה האנושית, מושגי היסוד והעקרונות הבסיסיים המונחים בבסיס המחשבה והעשייה, מהות הקיום האנושי ומשמעות החיים והבסיס התיאורטי של תחומי הידע השונים, באמצעות חשיבה הגיונית ושיטתית. אין הסכמה על הגדרת המושג "פילוסופיה", היקפו וחלוקתו לתחומים ותת תחומים. כאן, החלוקה הראשונית היא בין התחומים השייכים למטא ידע של הפילוסופיה (שכונסו בחלק 'תיאוריה') לבין התחומים הפילוסופיים עצמם, המהווים את גוף הידע של הפילוסופיה. התחומים הפילוסופיים מאורגנים בהתאם לחמישה דגשים: התופעות הנחקרות (ענפי הפילוסופיה), השקפות עולם ושיטות פילוסופיות מגובשות (אסכולות ושיטות), היבטים תרבותיים גאוגרפיים (פילוסופיה מערבית ולא-מערבית) והיבטים היסטוריים (פילוסופיה עתיקה, פילוסופיה עכשווית וכיו"ב). מקור עיקרי: Stanford Encyclopedia of Philosophy.