מיפוי ידע

מיפוי ידע

Select your language

עץ הדעת

10pk 3 image 3. חומר ואנרגיה 
3.1
תאוריה

פילוסופיה של הפיזיקה
3.2 עקרונות
פיזיקה
3.3 חומרים
כימיה


 3.1 תאוריה
       מטא-ידע של חקר העולם הפיזי
  
   
פילוסופיה של הפיזיקה* (W) (EW)
    הבסיס הפילוסופי של חקר העולם הפיזי
    והבסיס הפילוסופי של מדעי הפיזיקה (ע"ע פיזיקה) 

 3.2 עקרונות
       העקרונות והחוקים של העולם הפיזי

  
פיזיקה (W) (EW)
    חוקי היסוד של העולם הפיזי

  תאוריה
     מטא-ידע של מדעי הפיזיקה 

     פילוסופיה של הפיזיקה* (W) (EW)
       הבסיס הפילוסופי של מדעי פיזיקה

     היסטוריה של הפיזיקה (W) (EW)
        תולדות הפיזיקה


תחומים
     ענפי הפיזיקה

    מכניקה (W) (EW)
        תנועה, כוחות ואינטראקציות בין גופים


     מכניקה קלאסית (W) (EW)
          גופים מקרוסקופיים במהירויות נמוכות

     מכניקת הקוונטים (W) (EW)
          גופים מיקרוסקופיים במהירויות גבוהות


     מכניקה יחסותית (EW)
          מכניקה תואמת לתורת היחסות


    תרמודינמיקה (W) (EW)
        אנרגיה, חום ועבודה

     תרמודינמיקה קלאסית(EW)
          החלק שפותח במאה ה-19

     תרמודינמיקה כימית (EW)

     תרמודינמיקה קוונטית (W) (EW)

      תרמודינמיקה של שיווי משקל (W) (EW


      תרמודינמיקה של חוסר שיווי משקל (EW)

    אלקטרומגנטיות (W) (EW)
       שדות חשמליים ומגנטיים

    אופטיקה (W) (EW)
       תכונות האור ויחסי גומלין בין אור לחומר 

     אופטיקה גאומטרית (W) (EW)
          האור כקרני-אור 

     אופטיקה פיזיקלית (W) (EW)
          האור כגלים 

     אופטיקה קוונטית (W) (EW)
          האור כחלקיקים

    • אקוסטיקה (W) (EW)
       חקר הקול וגלים מכניים

    • פיזיקה אטומית (W) (EW)
       מבנה האטום וחלקיו

    • פיזיקה גרעינית (W) (EW)
       חקר גרעין האטום

    • פיזיקה של חומר מעובה (W) (EW)
        תכונות של חומר מוצק ונוזלי

    • פיזיקת חלקיקים (W) (EW)
       (פיזיקה של אנרגיות גבוהות); חומר וקרינה

       פיזיקה אסטרו חלקיקית (W) (EW)
           (ע"ע אסטרופיזיקה חלקיקית)       

    • פיזיקה סטטיסטית (W) (EW)

    אסטרופיזקה (ע"ע אסטרונומיה)

    ביופיזיקה (ע"ע ביולוגיה)

    גיאופיזיקה (ע"ע גאולוגיה) 

    כימיה פיזקלית (ע"ע כימיה)
 

 3.3 חומרים
       חקר החומרים ממנו מורכב העולם הפיזי
 
  
כימיה (W) (EW)
    חקר החומרים והתרכובות הפיזיים

  תאוריה
      מטא-ידע של מדעי הכימיה

     פילוסופיה של הכימיה (EW)
       הבסיס הפילוסופי של כימיה

     היסטוריה של הכימיה (W) (EW)
       תולדות הכימיה

תחומים

      כימיה אורגנית (W) (EW)
        חקר החומרים המכילים פחמן ומימן

      כימיה אי-אורגנית (W) (EW)
        חקר החומרים האנאורגניים

      כימיה פיזיקלית (W) (EW)
        חקר התכונות הפיזיקליות של חומרים
       
      כימיה אנליטית (W) (EW)
        חקר חומרים בשיטות מתקדמות 

      ביוכימיה (ע"ע ביולוגיה: ביוכימיה)
         כימיה של החי


עמוד החומר והאנרגיה

עמוד החומר והאנרגיה חוקר את היסודות של היקום הפיזי. 

3.1

פילוסופיה של הפיזיקה
 עוסק בחקר הבסיס הפילוסופי של הפיזיקה. הוא בוחן את נקודות המבט הפילוסופיות של היקום הפיזי והוא מבסס את היסודות המדעיים של הפיזיקה המודרנית. הפילוסופיה של הפיזיקה מגדירה מושגי מפתח ("חומר", "אנרגיה", "מרחב", "זמן", "אובייקט פיזי" ו"חוקים פיזיקליים"), דנה בסוגיות יסוד העומדות בבסיס המדע (למשל סיבתיות לעומת דטרמיניזם), וכן קובע מתודולוגיות מחקר תקפות ומהימנות. בעוד שבפועל יש תחום משולב אחד תחת שם המטריה "פילוסופיה של הפיזיקה", תחום זה מורכב משני חלקים הקשורים זה בזה: (1) פילוסופיה של הפיזיקה1 (פילוסופיה של היקום הפיזיקלי; ראה ק. 3.1) ופילוסופיה של הפיזיקה2 (פילוסופיה של הפיזיקה כתחום אקדמי: ע"ע פיזיקה).  

3.2

פיזיקה הוא מדע העוסק בחקר העולם הפיזי. נהוג לחלק את הפיזיקה לשני חלקים עיקריים: פיזיקה קלסית ופיזיקה מודרנית. פיזיקה קלאסית (W) (EW) כוללת תאוריות ותחומים שקדמו למאה ה-20. פיזיקה מודרנית (W) (EW) כוללת תאוריות ותחומים מתחילת המאה ה-20 ואילך, ובהם תורת היחסות ותורת הקוונטים, ששינו את פני הפיזיקה ותרמו ליצירת תחומי מחקר חדשים. ואולם, התחומים המזוהים עם הפיזיקה הקלאסית המשיכו להתפתח גם במהלך המאה ה-20 וה-21. ולכן, ההבחנה בין פיזיקה קלאסית לפיזיקה מודרנית לא משקפת את המצב העכשווי של מדעי הפיזיקה.

מיפוי פיזיקה מזמן דילמה בין הגישה 'הקלאסית-מודרנית' לבין הגישה 'התחומית'. לפי הגישה 'הקלאסית-מודרנית', מכניקה קלאסית ומכניקת הקוונטים הם שני תת-תחומים של פיזיקה:
פיזיקה
1. פיזיקה קלאסית
    1.1 מכניקה קלאסית
2. פיזיקה מודרנית
    2.1 מכניקת הקוונטים
לפי הגישה 'התחומית', מכניקה קלאסית ומכניקת הקוונטים הם שני תת-תחומים של מכניקה:
פיזיקה
1. מכניקה
    1.1 מכניקה קלאסית
    1.2 מכניקת הקוונטים
מפת הפיזיקה, למעלה, משקפת את הגישה התחומית.